Lambaian Ke Baitullah


Syarat-Syarat Haji yang harus dipenuhi
1. Beragama Islam
2. Berakal sehat
3. Balig atau dewasa
4. Merdeka (bukan budak) dan
5. Kuasa atau mampu untuk melakukannya
http://goo.gl/v4wWTp

Follow me!

  • Facebook
  • twitter
  • Hatena